Galenika Fitofarmacija - Program zaštite uljane repice 2018

Uljana repica postaje sve interesantniji usev koji beleži  uzlazni trend rasta i sve se više gaji na našim oranicama. Razlog tome su povoljni agro-klimatski uslovi u našoj zemlji i višegodišnja stabilna profitabilnost. Za visok prinos i kvalitetan rod prvi uslov je kvalitetna priprema zemljišta i
pravovremena setva.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/