Galenika Fitofarmacija - Program zaštite uljane repice 2018

<p>Uljana repica postaje sve interesantniji usev koji beleži&nbsp; uzlazni trend rasta i sve se vi&scaron;e gaji na na&scaron;im oranicama. Razlog tome su povoljni agro-klimatski uslovi u na&scaron;oj zemlji i vi&scaron;egodi&scaron;nja stabilna profitabilnost. Za visok prinos i kvalitetan rod prvi uslov je kvalitetna priprema zemlji&scaron;ta i<br /> pravovremena setva.</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/