Jagoda - Senga sengana

<p>Senga sengana je trenutno najtraženija sorta jagode za preradu i svežu upotrebu na lokalnom trži&scaron;tu, veoma otporna i prinosna, krupnih plodova, odličnog ukusa i boje.&nbsp;</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Floriva d.o.o

Radaljevo bb, 32250 Ivanjica, Srbija
tel: +381 32 64 00 00, e-mail: floriva.ivanjica@gmail.com web: http://www.floriva.com/