Katalog hibrida uljane repice 2019

Uljana repica ne može da dostigne maksimalan potencijal ukoliko setveni sloj nije dobro pripremljen. Veće ulaganje vremena i novca u operacije uoči setve imaće pozitivan uticaj na povećanje prinosa. Imajući u vidu relativno rano vreme setve uljane repice, preporučujemo i ranu kultivaciju. Ona omogućuje određenu fleksibilnost na početku sezone, kao i očuvanje vlage.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/