Katalog semena ratarskih kultura 2019.

<p>Sigurno je da će sezona 2019. godine pokazati na&scaron;u odlučnost u kontinuiranom napretku, prvenstveno kroz uvođenje novih hibrida i sorti ratarskih kultura, novu Limagrainovu tehnologiju tretmana semena Starcover, kao i Hydraneo analizu va&scaron;ih povr&scaron;ina na kojima planirate gajenje kukuruza. Imamo vrhunsku genetiku prilagođenu domaćim uslovima proizvodnje i direktnu uslugu proizvođačima i distributerima na terenu sa ciljem davanja preporuke izbora hibrida kako bi vam omogućili ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa.</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner