KWS Srbija Katalog uljana repica 2017.

Uljana repica se mora gajiti u plodoredu, jer uvek postoji opasnost od štetočina ili pojave bolesti čime bi prinosi bili redukovani. Najbolji predusevi za uljanu repicu su grašak, rani krompir, rano povrće kao i strna žita (ječam) zbog ranije žetve i mogućnosti izvođenja svih agrotehničkih operacija. Dobri predusevi su i ozimi krmni usevi, smeše graška i grahorice i rano preorana lucerišta

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner