Malina - Tula Magic

<p>Tula Magic&reg; (Fruatfri&trade;) je rana sorta maline, jaka, bujna, veoma prinosna, krupnih svetlo - crvenih plodova, slatkog ukusa koji su odlični za prodaju u svežem stanju.&nbsp;</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Floriva d.o.o

Radaljevo bb, 32250 Ivanjica, Srbija
tel: +381 32 64 00 00, e-mail: floriva.ivanjica@gmail.com web: http://www.floriva.com/