Pioneer - katalog hibrida za 2019. godinu

Tokom 2018. godine DuPont Pioneer je organizovao 3 Porfolio Farme, po jednu u Sremu, Banatu i Bačkoj, a sa svrhom predstavljanja svog programa semena (kukuruz i suncokret) i sredstava za zaštitu bilja.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner