Ribizla - karakteristike

<p>Ribizla crna, crvena i bela su veoma traženo voće koje je veoma jednostavno za gajenje, ima visoke prinose, krupne plodove koji se lako beru i prodaju u svežem stanju.&nbsp;</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Floriva d.o.o

Radaljevo bb, 32250 Ivanjica, Srbija
tel: +381 32 64 00 00, e-mail: floriva.ivanjica@gmail.com web: http://www.floriva.com/