Sump pristupnica za članstvo

Udruženje je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede, uslova za mlade ljude koji se žele baviti poljoprivredom, kao i onih koji već obavljaju tu delatnost.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

SUMP

Gagarinova 16A, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 64 5693 777, e-mail: info@sump.rs web: http://sump.rs/