Vučji trn - Oblepiha

<p>Vučji trn je narodni naziv i poreklom je iz Sibira. Pripada porodici maslina i u mnogim zemljama je zovu mala maslina ili maslinica. Raste oko 5 m visine a preporučuje se da se orezivanjem kruni&scaron;e da ne bi rasla suvi&scaron;e jer je tada otežano ubiranje plodova.</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Floriva d.o.o

Radaljevo bb, 32250 Ivanjica, Srbija
tel: +381 32 64 00 00, e-mail: floriva.ivanjica@gmail.com web: http://www.floriva.com/