Vučji trn - Oblepiha

Vučji trn je narodni naziv i poreklom je iz Sibira. Pripada porodici maslina i u mnogim zemljama je zovu mala maslina ili maslinica. Raste oko 5 m visine a preporučuje se da se orezivanjem kruniše da ne bi rasla suviše jer je tada otežano ubiranje plodova.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner