Zaštita i ishrana jagode 2018

Za postizanje redovnih i visokih prinosa, jagoda zahteva optimalno đubrenje. Osnovni princip pri odabiru tehnologije đubrenja odnosi se na plodnost zemljišta, pristupačnost hraniva, zahteva biljke za hranljivim elementima. Potrebe jagode za azotom (N), fosforom (P) i kalijumom (K) na srednje plodnom zemljištu se kreću u odnosu 1:0,7:1,7, što preračunato na prinos od 20 t/ha iznosi 70-120 kg čistog azota, 60-80 kg fosfora u obliku P2O5 i 120-140 kg kalijuma u obliku K2O. 

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/