Zaštita i ishrana maline 2018

<p>Malina od svih jagodastih voćnih vrsta uzima najvi&scaron;e hranljivih materija. Za dobro uspevanje maline neophodne su velike količine organske materije u zemlji&scaron;tu usled istovremenog<br /> razvoja velikog broja novih izdanaka kao i obilnog plodono&scaron;enja na starim izdancima. Od važnijih biogenih elemenata ima najveće zahteve prema kalijumu<br /> (K), zatim prema azotu (N) i fosforu (P). Za normalnu ishranu malini je potrebno 50 -70 kg azota, 100 &ndash; 150 kg fosfora (P2O5) i 150 &ndash; 200 kg kalijuma (K2O) uz NPK odnos 1:2:2,5.<br /> &nbsp;</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/