Postrna setva
Nova inovativna tehnologija u soji!
Super-rane sorte sa 14% vlage u momentu žetve - nepotrebna desikacija.
• Bez ulaganja: Kvržice fiksiraju N iz vazduha
• Postrna soja nakon ječma nam poboljšava plodored.