Ovoliko kostaju jabuke iz Srbije u pustinjskoj Manami, drzava Bahrein...... Valjalo bi uzeti digitron u ruke. Njihova valuta je bahreinski dinar i za jedan njihov dobija se 277.17 srpskih dinara......