Otvorena je diskusija na temu: U 1.000 sela ima manje od po 100 stanovnika