Bordovska čorba predstavlja izuzetno dobar fungicid i baktericid koji u voćarstvu i vinogradarstvu ispoljava izuzetne dobre efekte. U samoj pripremi Bordovske čorbe treba voditi računa da pH reakcija bude neutralna jer su slobodni joni bakra fitotoksični. Za pripremu se koriste bakar-sulfat i gašeni kreč, odnosno negašeni kreč. Pri neutralizaciji 1 kg bakar-sulfata dodaje se 500-750 g negašenog kreča, tačna količina kreča zavisi od njegovog kvaliteta. U praksi se zbog nedovoljno čistog negašenog kreča uzima 750 g. Velika prednost Bordovske čorbe i drugih bakarnih jedinjenja je što su to neorganska jedinjenja svrstana u kontaktne fungicide sa mehanizmom delovanja na više mesta, te ne izazivaju rezistentnost kod biljnih bolesti i štetočina. To potvrđuje i činjenica da se intezivno primenjuju od 19. veka do danas, a zbog njihovog efekta primenjivaće se i u budućnosti.

Foto:https://vasha-teplitsa.ru/sovety/kak-obrabotat-zemlyu-mednym-kuporosom-osenyu.html