Za vreme novogodišnjih praznika retki su domovi u kojima se ne kiti jelka. Svake godine se apeluje na građane da, ukoliko žele prirodnu, kupe jelku sa busenom. Pre svega, na taj način se utiče na smanjenje seče četinara u šumama, time podržavamo prodaju lokalnih rasadnika i nakon praznika jelku sa busenom možemo posaditi u prirodi. Ovo je posebno značajno za porodice sa decom, jer tako roditelji utiču na njihovu ekološku svest i očuvanje životne sredine.

Foto: https://www.kucastil.rs/enterijer/novogodisnja-dekoracija-za-male-prostore