U periodu od 22. do 25. februara na Zlatiboru je održano 16. savetovanje o zaštiti bilja. Sveukupan sadržaj odnosio na naučne radove u okviru zaštite voćaka i vinove loze, zaštite šuma, ukrasnih i lekovitih biljaka i održive primene pesticida i drugih mera zaštite.
Društvo za zaštitu bilja Srbije je kao i svake godine nagradilo najboljeg studenta sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, kao i studenta sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji je ujedno i stipendista Agrokluba.