Setva hibrida kukuruza kasnije grupe zrenja u Banatu. Nadamo se da najavljene padavine neće usloviti stvaranje pokorice.