Zasad krušaka u Banatu je trenutno u cvetu. Pčele su vrlo aktivne i nadamo se da će ispuniti svoj zadatak i po ovakvom promenljivom vremenu. Domaćin se nakon objavljenog teksta o solitarnim pčelama na Agroklubu veoma zainteresovao, pa će sledeće godine uz medonosne pčele imati i njih.