Završetak setve kukuruza i kontrola efikasnosti fungicidnog i herbicidnog tretmana na usevu pšenice.