#mojepovrće Odrađen je tretman salate i kupusa sistemičnim fungicidom na bazi aktivne materije Propamokarb hidrohlorid u koncentraciji od 0,2%, a u cilju preventivne zaštite od plamenjače. Zajedno sa fungicidom dodato je i đubrivo na bazi aminokiselina u dozi od 10 ml na 1 litar vode. Šargarepa je nikla i vrši se njeno redovno zalivanje.