Na parcelama pod kukuruzom i suncokretom u okolini Novog Sada primećena je pojava imaga sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis). Kod nas se redovno javlja, štete pričinjava imago i to uglavnom na parcelama koje su u monokulturi ili na parcelama koje se sa njima graniče. Polifagna je vrsta pa se može hraniti skoro svim okopavinama. Sreća je ta što vrsta ima samo jednu generaciju i za kukuruz je opasna samo do faze 3-5 listova, nakon čega biljka prerasta osetljivu fazu. Za sada ugavnom nije potrebno namensko suzbijanje ovog insekta, ali se uz upotrebu preventivnih mera njihova brojnost može smanjiti. Ekonomski prag štetnosti je prisustvo 3-5 insekata po m2. Na prvoj slici se može videti kopulacija mužjaka i ženke, nakon čega sledi polaganje jaja u zemljište, na dubini 2-3 cm.