U Novom Sadu, ispred tržnog centra organizovana je manifestacija "Vikend poljoprivrede", gde su firme koje se bave distribucijom traktora, pre svega, izložile deo svoje ponude. Na skupu je bilo predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskih sekretarijata, Poljoprivrednog fakulteta i drugih institucija, koji su imali za cilj da kroz dva panela iznesu predloge i aktuelne pogodnosti kako obnoviti mehanizaciju, sa osvrtom pre svega na mlade poljoprivednike. Posebno su istagkli program 50-40-10 između Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke gde upravo mladi do 40 godina imaju prednosti pri rangiranju. Ono što njega čini interesantnim jeste da su 50% bespovratna sredstva koja se dobijaju, 40% kreditirano od strane banaka, a samo 10% je učešće proizvođača. Onim ovoga, tu je i dugoročni kredit za IPARD program. Poljoprivrednicima je predočena i mogućnost povećanja kamata na kredite u narednom periodu, te je stoga ovo pravo vreme za kupovinu mehanizacije, kao i to da se prilikom planiranja ovakvih vrsta pomoći napravi dugoročan plan isplate u odnosu na velike varijacije cena žitarica iz godine u godinu. Kada se ovo kaže, direkto se misli na trenutnu cenu kukuruza u odnosu na njegovu cenu za vreme žetve.