Berba kukuruza je u toku, sadržaj vlage je oko 24 %, što je optimalno za dobro čuvanje u čardacima.