Prepreka za suzbijanje korova u kukuruzu može da bude i faza u kojoj se usev nalazi, jer većina herbicida ima primenu do 6. lista.
Naša preporuka je kombinacija dobro poznatih herbicida TALISMAN i SKAUT.
Više na linku https://bit.ly/3g6LDGn