Puna šerpa suvog mesa za svakog seljaka koji živi od svog rada predstavlja pravo malo bogatstvo.