Uz čaj napravljen od lekovitog bilja ubranog na planini prebrodi se gotovo svaka prehlada.