Forum poljoprivrednih politika (APF) 2021 održaće se 20. i 21. oktobra u Vrnjačkoj Banji. Tema ovogodišnjeg događaja je “Zelena agenda za zapadni Balkan: Obaveze i trenutno stanje”. Forum je dvodnevni događaj koji ima za cilj donošenje preporuka za kreiranje regionalnih politika u jugoistočnoj Evropi vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj koji uključuje sve relevantne regionalne i međunarodne aktere. APF je snovan 2001. godine kako bi se olakšalo kreiranje poljoprivrednih politika u zemljama jugoistočne Evrope. APF 2021 organizuje Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi, u saradnji sa srpskim Ministarstvom poljoprivrede.