Niko nije podneo zahtev za građevinsku dozvolu, niti je tražio da se produže lokacijski uslovi za poslednju planiranu mini-hidroelektranu (MHE) na Velikom Rzavu, potrvdila je Opština Arillje, a prenosi portal Svetskog fonda za prirodu (WWF Adria). Skupština te opštine je prošle godine zaustavila i izdavanje dokumenata za izgradnju MHE na teritoriji Arilja. Opština podseća su lokacijski uslovi za poslednju MHE na Velikom Rzavu prestali da važe u martu, a potvrda o “sudbini” nesuđene MHE je stigla na zahtev Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. WWF konstatuje da je na taj način spašeno oko 55 kilometara toka Velikog Rzava od izgradnje malih hidroelektrana i sprečena njegova dalja degradacija. #velikirzav #mhe