Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada raspisala je tender za projektovanje kompleksa Botaničke bašte u Petrovaradinu. Botanička bašta nalaziće se na površini od 4,2 hektara, a lokacija budućeg kompleksa je uz severoistočni obod zone objekata odbrane Hornverka. Kompoziciono rešenje projekta botaničke bašte mora biti u vidu manjih i većih oblikovanih celina, kao specifična parkovska površina sa višefunkcionalnom namenom, jer će imati i naučno-istraživačku i obrazovnu i dekorativnu funkciju. U budućem kompleksu tako će se nalaziti Centar za posetioce, izložbeni i ekonomsko- proizvodni (naučni) deo. Tender je otvoren do 15. novembra. #botanickabasta #novisad