Dobro izbalansiranim obrokom mogu se smanjiti troškovi u stočarstvu, kažu stručnjaci. "Svinjari i živinari koji su u ovom trenutku najugroženiji visokom cenom koncentrovane hrane, najčešće je ne proizvode sami. Postoji prostor za smanjenje troškova kod svih - kod preživara, kod nepreživara, a da se uradi racionalna proizvodnja obroka. Ovčari i govedari moraju da prave analizu obroka (rade se u državnim i privatnim laboratorijama) jer će tako znati sa čime raspolažu" kaže Aleksandra Jocić iz novosadske Poljoprivredne stručne službe. Ona dodaje da stočari ne vode dovoljno računa o uslovima u kojima se gaji stoka. Već decenijama se kod govedara neadekvno drži stoka, jer nema načina da nateraju odgajivača da to promeni.