Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je da do 30. januara organizuje i sprovodi Međunarodni popis ptica vodenih staništa, započet 8. januara, navodeći da je ovo istraživanje jedno od najstarijih i najmasovnijih aktivnosti praćenja brojnosti divljih ptica na svetu. "Zahvaljujući dobro razvijenoj mreži članova, volontera i saradnika i ove godine ćemo obilaziti sva važna vodena staništa u zemlji i prebrojavati ptice", navedeno je u jučerašnjem saopštenju DZPPS-a. Kako se dodaje, posebna pažnja ove godine će biti posvećenai obilasku toka Zapadne Morave jer je to "sada naša najugroženija reka zbog izgradnje autoputa i menjanja desetina kilometara vodotoka. #popisptica