Selo Trbosilje, obronci planine Cer.
Krave na slobodnoj ispasi. Vlasnik Milic Milun kaze da u ovakvom sistemu gajenja krave daju mnogo vise mleka i da su boljeg zdravstvenog stanja.