Otvorena je diskusija na temu: Stara kuća Nenada Pavličića i šumski plodovi