Inače se iz jurnjave sa kolima vratio sa samo jednom malom ogrebotinom, ali to je podneo vrlo emocionalno. Bonusi ljubavi nisu mu dovoljni :)