Višnje su odlične, samo nema voljnih berača, ali će zato biti 'jedača' torti i kolača! :D