Ovu fotografiju sam još davno videla na FBu i ne znam zašto me uvek metaforično podseća na našu poljoprivredu....