Osvajanje Rajca na 848 metara nadmorske visine i traženje lekovitog bilja