Reka u Donjoj Rači, zagađuje se izlivanjem kanalizacije....kažu meštani, ranije je bila bogata ribom. Malo treba da živimo uredno i u skladu sa prirodom, treba krenuti od korena problema... foto: Stefan Ribać