Opštinsko rukovodstvo je prošle godine gromoglasno najavilo izmeštanja farme u roku od šest meseci, od čega na kraju nije bilo ništa. To nas navodi na pomisao da se ponovo pravi račun bez krčmara i svesno zamazuju oči - poručili su aktivisti "Ekološke inicijative".


SELE FARMU JEDINO U OBEĆANJIMA: Aktivisti "Ekološke inicijative Temerin" uputili otvoreno pismo predsedniku opštine

GRAĐANI okupljeni oko "Ekološke inicijative Temerin" uputili su otvoreno pismo predsedniku opštine Mladenu Zecu, izražavajući rezervu u vezi sa postizanjem sporazuma o iseljenju farme svinja, čije zat...

www.novosti.rs