Radilo se. Sedam dana. Udarnički. Valjda će za vikend da se odmara.