Da li dajete deci leba, masti i paprike? Al je to za nas bio specijalitet. Zgrabiš u ruke pa ajd u igranjac.