Da li ljudi mogu da dobiju buve od psa?


Mogu li ljudi dobiti buve od pasa?

Večito pitanje vlasnika pasa, posebno onih koji su prvi put uzeli psa jeste da li mogu da dobiju buve od svog ljubimca. Mnogi vlasnici se uspaniče kada vide

paszavas.com