Nakon slepog miša, sada svinje? Koronavirus je raširen među svinjama u Kini, a može uticati i na ljudske stanice, pokazala je nova studija. Novi virus Sads-CoV se stoga može umnožavati u ljudskim plućnim ćelijama, ćelijama disajnih puteva i ćelijama creva.

To sugeriše da ovaj koronavirus može uticati i na ljude - čak i ako do danas nisu poznati slučajevi. Stoga istraživači traže intenzivno praćenje ovog novog virusa.

Bilo da su to šišmiši, pacovi ili svinje: Patogeni koji mogu biti i opasni za ljude, iznova se razvijaju u životinjskom carstvu. Mutacijama stiču sposobnost ukrcavanja u ljudske ćelije i umnožavanja u njima. Primeri takvih zoonoza uzrokovanih prelaskom sa životinja na ljude su mnoge pandemije gripa, ali i trenutna pandemija koronavirusa. Sars-CoV-2, Covid-19 koji je svet bacio na kolena, razvio se iz virusa korone slepog miša.

Ali Sars-CoV-2 možda nije jedini koronavirus koji trenutno predstavlja pretnju. U Kini je poslednjih godina bilo nekoliko epidemija bolesti uzrokovanih sindromom akutne dijareje svinja koronavirusa (Sads-CoV). Kod svinja ovaj koronavirus, koji je otkriven tek 2016. godine, izaziva teški proliv od kojeg umire 90 odsto mladih prasadi. Istraživači pretpostavljaju da ovaj patogen, poput Sars-CoV-2, izvorno dolazi od slepih miševa.

To postavlja pitanje koliko je širok spektar širenja ovog novog koronavirusa i da li bi mogao uticati i na ljude. Kaitlin Edvards sa Univerziteta Severne Karoline u Čapel Hilu i njen tim su virusom Sads-CoV zarazili različite stanične ćelije majmuna, mačaka, svinja i ljudi i testirali može li patogen ući u te ćelije i razmnožavati se u njima.

Rezultat: Ispostavilo se da su gotovo sve testirane ćelije podložne Sads-CoV - uključujući i one na ljudima. Nakon samo 48 sati, istraživači su uspeli otkriti aktivne viruse u ćelijskim linijama iz jetre, creva i želuca. U drugom testu, svinjski koronavirus se takođe umnožio u uzorcima svežih ćelija iz sluznice nosa čoveka, disajnih puteva i pluća.

Čini se da Sads-CoV ne koristi nijednu od ranije poznatih ulaznih tačaka: Ne inficira ljudske ćelije putem ACE2 receptora kao što je Sars-CoV-2, niti putem pristaništa poznatih od drugih koronavirusa:

"Antitela koja blokiraju ove receptore, nisu inhibirali replikaciju virusa u ljudskim stanicama", izveštavaju Edvards i njen tim. Sada je važno pojasniti u naknadnim studijama kako ovaj svinjski koronavirus utiče na ćelije i koje su ljudske ćelije i dalje potencijalno osetljive.

"Ovi podaci pokazuju da je spektar primalaca Sads-CoV vrlo širok i da uključuje i ljude", navode Edvards i njen tim. Očigledno je da je ovaj koronavirus već u stanju da se prebacuje između slepih miševa, svinja i drugih sisara.

"Ovo pokazuje Sads-CoV kao potencijalni visoko rizični koronavirus koji bi mogao uticati na globalno zdravlje i ekonomiju," objavili su istraživači.


U pitanju su svinje: Novi koronavirus u Kini, preti da se proširi na ljude!

Nakon slepog miša, sada svinje? Koronavirus je raširen među svinjama u Kini, a može uticati i na ljudske stanice, pokazala je nova studija. Novi virus Sads-CoV se stoga može umnožavati u ljudskim plućnim ćelijama, ćelijama disajnih puteva i ćelijama creva.

To sugeriše da ovaj koronavirus može uticati i na ljude - čak i ako do danas nisu poznati slučajevi. Stoga istraživači traže intenzivno praćenje ovog novog virusa.

Bilo da su to šišmiši, pacovi ili svinje: Patogeni koji mogu biti i opasni za ljude, iznova se razvijaju u životinjskom carstvu. Mutacijama stiču sposobnost ukrcavanja u ljudske ćelije i umnožavanja u njima. Primeri takvih zoonoza uzrokovanih prelaskom sa životinja na ljude su mnoge pandemije gripa, ali i trenutna pandemija koronavirusa. Sars-CoV-2, Covid-19 koji je svet bacio na kolena, razvio se iz virusa korone slepog miša.

Ali Sars-CoV-2 možda nije jedini koronavirus koji trenutno predstavlja pretnju. U Kini je poslednjih godina bilo nekoliko epidemija bolesti uzrokovanih sindromom akutne dijareje svinja koronavirusa (Sads-CoV). Kod svinja ovaj koronavirus, koji je otkriven tek 2016. godine, izaziva teški proliv od kojeg umire 90 odsto mladih prasadi. Istraživači pretpostavljaju da ovaj patogen, poput Sars-CoV-2, izvorno dolazi od slepih miševa.

To postavlja pitanje koliko je širok spektar širenja ovog novog koronavirusa i da li bi mogao uticati i na ljude. Kaitlin Edvards sa Univerziteta Severne Karoline u Čapel Hilu i njen tim su virusom Sads-CoV zarazili različite stanične ćelije majmuna, mačaka, svinja i ljudi i testirali može li patogen ući u te ćelije i razmnožavati se u njima.

Rezultat: Ispostavilo se da su gotovo sve testirane ćelije podložne Sads-CoV - uključujući i one na ljudima. Nakon samo 48 sati, istraživači su uspeli otkriti aktivne viruse u ćelijskim linijama iz jetre, creva i želuca. U drugom testu, svinjski koronavirus se takođe umnožio u uzorcima svežih ćelija iz sluznice nosa čoveka, disajnih puteva i pluća.

Čini se da Sads-CoV ne koristi nijednu od ranije poznatih ulaznih tačaka: Ne inficira ljudske ćelije putem ACE2 receptora kao što je Sars-CoV-2, niti putem pristaništa poznatih od drugih koronavirusa:

"Antitela koja blokiraju ove receptore, nisu inhibirali replikaciju virusa u ljudskim stanicama", izveštavaju Edvards i njen tim. Sada je važno pojasniti u naknadnim studijama kako ovaj svinjski koronavirus utiče na ćelije i koje su ljudske ćelije i dalje potencijalno osetljive.

"Ovi podaci pokazuju da je spektar primalaca Sads-CoV vrlo širok i da uključuje i ljude", navode Edvards i njen tim. Očigledno je da je ovaj koronavirus već u stanju da se prebacuje između slepih miševa, svinja i drugih sisara.

"Ovo pokazuje Sads-CoV kao potencijalni visoko rizični koronavirus koji bi mogao uticati na globalno zdravlje i ekonomiju," objavili su istraživači.