U južnoj i istočnoj Africi raste neobično drvo Pterocarpus angolensis, ili krvavo stablo, kiaat, mukva ili muniga. Kada se preseče deblo, grana ili kada se ošteti stablo, iz njega počinje da curi gust tamnocrveni sok, koji neverovatno podseća na krv, a čija je funkcija da oporavi drvo i zaceli ranu.

Crveni sok krvavog drveta tradicionalno se koristi kao prirodna boja, kao lekovito i kozmetičko sredstvo, u proizvodnji nameštaja, za izradu plovila, kanua