Peti prst na nozi pasa sa unutrašnje strane iznad šape je rudimentirani i nefunkcionalni prst. Zbog nefunkcionalnosti prsta nokti se ne troše, pa narastu u vidu kljova pri čemu mehanički oštećuju deo šape pri kretanju psa. Pri brzom kretanju kandže se često zakače za neki predmet, što može da izazove kidanje nokta, povrede prsta ili čak kidanje celog prsta. Imajući u vidu da su krvni sudovi ove regije veoma razvijeni, ozlede petog prsta mogu da dovedu do većih krvarenja. Sa druge strane česte povrede petog prsta mogu da dovedu do infekcije sa težim posledicama, koje narušavaju opšte stanje psa. Sve povrede petog prsta su bolne i izazivaju šepavost psa, kao i nervozu. Zbog toga se peti prst kod pasa u većini slučajeva odstranjuju hirurškim putem(amputacijom).
Pacijent, umiljati mešanac čeka operaciju. Svakodnevice će mu biti mnogo prijatnije! :)