Vinova loza je verovatno najupornija biljka... Sledeće godine će da "rodi" na telefonskim žicama... :-D