Pre desetak dana posađena sadnica jabuke... I izgleda da će da ucveta...