Smrdibuba... al mi nešto čudna, nisam ovakve viđala...